Cyfrowy Orzysz

 Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Orzyszu.


Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)

oraz

 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971)

 

 

w Urzędzie Miejskim w Orzyszu uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

 

 

Aby móc korzystać z możliwości załatwiania spraw urzędowych przez Internet niezbędne jest:

 

Krok 1.

Posiadanie konta na platformie ePUAPZakładanie konta użytkownika i załatwienie sprawy

 

WAŻNE!!! Przy rejestracji konta wymagane jest podanie poprawnego numeru PESEL

 

Krok 2.

Potwierdzenie Profilu Zaufanego w Punkcie Potwierdzania Profili Zaufanych:

 

Lista punktów potwierdzających Profil Zaufany

 

WAŻNE!!! Należy mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport

 

 

 

 

adres skrzynki: /umorzysz/SkrytkaESP

 


Spełnienie wyżej wymienionych warunków daje możliwość załatwiania spraw urzędowych (we wszystkich instytucjach publicznych, nie tylko w Urzędzie Miejskim w Orzyszu) w formie elektronicznej przez Internet.

 

Metoda ta jest bezpieczna, a zarazem skuteczna. Złożenie pisma przy użyciu profilu zaufanego jest równoznaczne z przesłaniem pisma pocztą lub osobistym dostarczeniem pisma do urzędu, oszczędzając przy tym czas i pieniądze.